Kazalnica - Schody Do Nieba

Wspinaczka » Kazalnica - Schody Do Nieba

W niedziele 30 sierpnia wspólnie z Tomasz Reinfuss, zrobiśmy drogę wsoinaczkową "Schody Do Nieba", na największej ścianie w Polskich Tatrach - Kazalnicy. Z schroniska nad Morskim Okiem wyruszyliśmy tuż po 5 rano.  Wspinaczkę rozpoczęliśmy przed 7:00 rano. Pokonanie sciany zajęło nam około 10 godzin. Warunki były idealne - sucho i ciepło. Kluczowe trudności VI+ poprowadził Tomasz. Zapraszam do obejrzenia zdjęć.

Sciana Kazalnicy
Ściana Kazalnicy
Tomasz na starcie
Tomasz na starcie
To ja na stanowisku, dolna częœć œcoany.
To ja na stanowisku, dolna część œściany.
Widok z Kazalnicy na Morskie Oko i Czarny Staw nad Morskim Okiem.
Widok z Kazalnicy na Morskie Oko i Czarny Staw nad Morskim Okiem.
Tomasz Reinfuss prowadzi wycišg na prawo od okapu
Tomasz Reinfuss prowadzi wycišg na prawo od okapu
Tomasz Reinfuss prowadzi wycišg na prawo od okapu
Tomasz Reinfuss prowadzi wycišg na prawo od okapu
Zabi Mnich, Niżne Rysy i Rysy z Kazalnicy
Żabi Mnich, Niżne Rysy i Rysy z Kazalnicy
To ja na stanowisku.
To ja na stanowisku.
Tomasz na stanowsku, œrodkowa czeœć sciany.
Tomasz na stanowsku, śodkowa czeœść ściany.
Tomasz sprawdza schemat drogi, żebyœmy się nie zapchali.
Tomasz sprawdza schemat drogi, żebyœmy się nie zapchali.
Morskie Oko z Kazalnicy
Morskie Oko z Kazalnicy
Żabi Mnich, NIżne Rysy z Kazalnicy
Żabi Mnich, Niżne Rysy z Kazalnicy
Widok z Kazalnicy - Morskie Oko i Czarny Staw  Nad Morskim Okiem
Widok z Kazalnicy - Morskie Oko i Czarny Staw Nad Morskim Okiem
Schronisko nad Morskim Okiem
Schronisko nad Morskim Okiem
Czarny Staw nad Morskim Okiem z Kazalnicy
Czarny Staw nad Morskim Okiem z Kazalnicy
Drog zejœciowa z Kazalnicy, w tle Miedziane, Opalone, Wołoszyn i Morskie Oko
Drog zejœściowa z Kazalnicy, w tle Miedziane, Opalone, Wołoszyn i Morskie Oko
Niżne Rysy, Rysy z œciany Kazalnicy
Niżne Rysy, Rysy z œciany Kazalnicy
Schody do Nieba - Ostatni wycišg.
Schody do Nieba - ostatni wyciąg.
Schody do Nieba - koniec drogi - Tomasz Reinfuss
Schody do Nieba - koniec drogi - Tomasz Reinfuss
Mięgusz wschdna œciana
Mięgusz wschdnia œściana
Drugi zespół po zrobieniu Wariantów Małolata.
Drugi zespół po zrobieniu Wariantów Małolata.
Tomasz Reinfuss - odpoczynek po zakończeniu drogi.
Tomasz Reinfuss - odpoczynek po zakończeniu drogi.
Żabi Mnich, NIżne Rysy z Kazalnicy, w zachodzšcym słońcu
Żabi Mnich, NIżne Rysy z Kazalnicy, w zachodzącym słońcu
Czarny Staw nad Morskim Okiem.
Czarny Staw nad Morskim Okiem.
Dzień póŸniej rano ze schroniska nad Morskim Okiem
Dzień późŸniej rano ze schroniska nad Morskim Okiem